FLÄSKPRODUKTER

KDV, Sustainable Pork

KDV är fläskkött med fokus på miljö och hälsohänsyn. I en kedja av idag 300 bönder integreras kort- & långsiktiga mål genom förbättrande åtgärder istället för konkurrens. Köttet är 100% holländskt ursprung med full spårbarhet genom hela kedjan samt tredjepartscertifierat!

Hälsohänsyn:
loggaGenom en god uppfödningskultur ger man grisarna förutsättningar att växa upp i en avstressad miljö. Man ger aldrig antibiotika preventivt och detta har resulterat i en markant reducerad antibiotikaanvändning. Idag är flera av gårdarna 100% antibiotika fria till exempel. 

Miljöhänsyn:
Genom energiförbättringar/besparingar i form av modern ventilation och värme samt genom tekniskt avancerade ventilationssystem och solpaneler så har man från start 1997 till idag minskat energibehovet med 43%. Målet är att bli helt energi neutral.

Så här ligger vårt KDV fläskkött till i hälso- och miljöaspekter jämfört med andra alternativ:

Våra fläskprodukter:

Fläskfilé utan huvud 300/350 gram 9002
Fläskfilé utan huvud utan sträng 250/325 gram9001
Fläskfiléhuvud välputsat 300/350 gram9003
Fläskfärs kött VL 20/809004
Fläskkarré benfri 2,3-2,6 kg 9006
Fläskkarré med ben, skivad 180/220 gram 9005
Kotlettrad benfri 1606 4-4,5 kg 9009
Kotlettrad benfri 1669 3,5-4 kg 9008
Kotlettrad benfri utan sträng 1660 3,2-3,7 kg 9007
Fläskkotlett med ben, skivad 160/2009010
Revben tjocka 700/900 gram9011
Skinkinnanlår 1,5-1,8 kg 9012