MILJÖ OCH KVALITET

FLEVOGOLD

– VI SÄGER JA TILL SOCIALT ANSVAR

CSR

ladda nedCorporate Social Responsibility (CSR), är i grunden ett begrepp för ett företags samhälls och medborgaransvar och i ett större sammanhang, ett socialt ansvar, vilket i stort innebär att vi som företag ska ta ansvar för de mänskliga rättigheterna och en hållbar miljöutveckling.

Målet med CSR för svenska företag är att göra bra affärer för alla inblandade efter regler som ser till att all tillverkning sker under former som är acceptabla och detta tar vi på Flevogold hänsyn till i vår verksamhet.

HACCP

haccpVi på Flevogold har en godkänd Haccp-plan viket innebär att företaget ser över alla risker som finns i tillverkningskedjan för att garantera säkerheten till konsument och att vi ständigt jobbar med att fortsatt minimera riskerna. Haccp planen innebär även att vi följer de bestämda gränsvärden (t.ex temperatur) som finns och att vi ständigt kontrollerar att de följs.

BRC

BRCFlevogolds produkter är certifierade till BRC standard som garanterar matsäkerheten, både när det gäller transport och förvaring.

Normerna garantera även kvalitet, säkerhet och operativa kriterier för att se till att tillverkarna uppfyller sina lagstadgade skyldigheter och ger skydd för slutkonsumenten.

 

PRODUCENTANSVAR

repaSom ansluten till REPA tar Flevogold sitt producentansvar och genom det bidrar vi till att Sverige är ett av de bästa återvinningsländerna i världen. I Sverige finns sedan 1994 ett producentansvar för förpackningar. Det innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning ansvarar för att den samlas in och återvinns.

IP

Flevogold AB uppfyller kraven gällande version av IP Livsmedel grundcertifiering, framtagen av Sigill Kvalitetssystem AB.

Vi på Flevogold har full kontroll och insikt i vad som sker från det att kycklingen föds till det att den är en klar produkt. Du som kund kan lita på att vi vet vad som gjorts med dina varor från början till slut.

FLEVOGOLD UPPFÖRANDEKOD

Flevogold följer alltid befintliga lagar och bestämmelser, men de egna reglerna sträcker sig ofta längre än så. Affärsbeslut baseras på ärlig konkurrens, integritet, produktkvalitet, pris och kundservice.

Flevogold värdesätter öppen kommunikation med alla parter som berörs av företagets verksamhet, oavsett om de är medarbetare, kunder eller slutkunder. Information om företaget finns alltid tillgänglig och vi besvarar frågor så snabbt som möjligt.